Запитання до заліку з НІТ

  2 запитання

  Верстка

  1. Блокові та неблокові елементи. Block, inline, inline-block.
  2. HTML Entities.
  3. Margin, border, padding. Box-sizing.
  4. Float, clear.
  5. Фіксована розмітка, “гумова” розмітка.
  6. Адаптивна верстка.
  7. HTML vs DOM.
  8. CSS селектори атрибутів.
  9. CSS псевдокласи та псевдоелементи.
  10. Специфічність селекторів.
  11. Одиниці виміру в CSS (px, pt, %, em, rem, ex, vw, vh)
  12. Позиціонування (absolute, fixed, relative, static)
  13. Z-index.
  14. Чому важливий mobile-first підхід?
  15. Media queries, можливі застосування.
  16. Мета-тег viewport.
  17. CSS transform.
  18. CSS transition.
  19. Підтримка браузерів. Коли варто підтримувати старі браузери та коли не варто?
  20. Progressive enhancement vs Graceful degradation.
  21. Переваги та недоліки підключення файлів стилів та скриптів: інлайново, окремими файлами, із CDN.
  22. Bootstrap. Сітка, колонки, layouts.
  23. Для чого потрібен JS-файл Bootstrap? Приклади застосування.
  24. Sass. Що таке, навіщо потрібен.
  25. Наслідування класів в Sass. Mixins.
  1 запитання

  JavaScript (Vanilla)

  1. Типізація в JS. Основні типи даних.
  2. Змінні та функції, область видимості змінних та функцій.
  3. Масиви та об’єкти в JS.
  4. Поведінка та властивості функцій у JS (функції як об’єкти).
  5. Методи JS-масивів. forEach, split, join, shift, unshift, map.
  6. Глобальні об’єкти document та window.
  7. jQuery. Що таке, застосування.
  8. Різниця між обранням елементу через JS та через jQuery.
  9. jQuery методи find, parent, closest, filter.
  10. jQuery.on, прикладі подій.
  11. Життєвий цикл події в jQuery (event bubbling).
  12. Глобальний об’єкт console та його методи.
  13. Чому важливо писати код в jQuery.ready?
  14. В чому різниця між JSON та об’єктами JS?
  15. Технологія AJAX. Метод jQuery.ajax. Асинхронність.
  16. В чому різниця між $('.class').on('click', handler); та $(document).on('click', '.class', handler);?
  17. HTML5 Web Storage.
  1 запитання

  ES2015+

  1. Ключові різниці між ES5 та ES6.
  2. var, let, const. Області видимостей
  3. Модульність в сучасному JavaScrit. export та import.
  4. Функції-стрілочки. this та лексичне this.
  5. Стандартні аргументи функцій в JS. Rest argument. Spread operator.
  6. Деструктуризація.
  7. Template strings.
  8. Babel. Що таке та навіщо потрібен.
  1 запитання

  Tools

  1. Що таке NodeJS та npm?
  2. package.json, навіщо потрібен.
  3. Dependencies, devDependencies, навіщо потрібні.
  4. Git. Навіщо потрібен. Взаємозв’язок коммітів між собою.
  5. Гілки в git. Merge.
  6. Git push. Git remote.
  7. Webpack. Що таке, навіщо потрібен.
  8. Принцип роботи лоадерів у webpack.
  1 запитання

  Backend та інше

  1. HTTP-протокол. HTTPS.
  2. HTTP-заголовки запитів та відповідей.
  3. Коди відповідей HTTP.
  4. Методи GET та POST.
  5. Кешування ресурсів. Стиснення через gzip.
  6. DNS.
  7. FTP.
  8. Сервер як ПЗ vs Сервер як пристрій.
  9. Принцип взаємодії з сервером. Що відбувається, коли ми намагаємось відкрити типовий сайт з бекендом?
  10. БД. СКБД.
  11. В якому форматі зберігаються дані у SQL-подібних БД?
  12. LAMP-стек. MEAN-стек.
  13. MVC pattern.
  14. Мова PHP, прості приклади використання. Composer.
  15. CMS. Що таке, навіщо потрібні? Переваги та недоліки.
  16. Cookies. Що таке, як працюють.